شرایط پروازهای تفریحی با هواپیمای فوق سبک

1. پرکردن تعهدنامه
2. نداشتن بیماری حاد قلبی
3. حداقل سن 8 سال
4. واریز هزینه ی مربوطه
شایان ذکر است حداقل هزینه جهت پرواز های تفریحی 500 هزار تومان به مدت 30 دقیقه برای هر نفر میباشد.

هزینه پروازهای تفریحی:
مدت زمان قیمت
یک سورتی 500 هزارتومان
یک ساعت 850 هزارتومان

( برای افراد زیر 8 سال و ناراحتی شدید قلبی ممنوع میباشد)


جهت انجام پروازهای تفریحی نیازی به حضور فیزیکی متقاضی در دفترمرکزی شرکت نبوده و مراتب به صورت تلفنی یا ثبت نام از طریق سایت انجام می گیرد.
پرواز های خاص شامل : گشت هوایی ، پست هوایی ، کنترل ترافیک جاده ای ، کنترل خطوط آب ، برق و گاز ، فیلم برداری ، عکس برداری ، تهیه کلیپ و ... که هزینه آن به صورت توافقی و با عقد قرارداد انجام می گیرد .