شرایط پروازهای تفریحی با هواپیمای فوق سبک

1. پرکردن تعهدنامه
2. نداشتن بیماری حاد قلبی
3. حداقل سن 8 سال
4. واریز هزینه ی مربوطه

هزینه پروازهای تفریحی:
مدت زمان قیمت
یک سورتی 750 هزار تومان
یک ساعت 1 میلیون و 100هزار تومان

( برای افراد زیر 8 سال و ناراحتی شدید قلبی ممنوع میباشد)


جهت انجام پروازهای تفریحی نیازی به حضور فیزیکی متقاضی در دفترمرکزی شرکت نبوده و مراتب به صورت تلفنی یا ثبت نام از طریق سایت انجام می گیرد.
پرواز های خاص شامل : گشت هوایی ، پست هوایی ، کنترل ترافیک جاده ای ، کنترل خطوط آب ، برق و گاز ، فیلم برداری ، عکس برداری ، تهیه کلیپ و ... که هزینه آن به صورت توافقی و با عقد قرارداد انجام می گیرد .