قوانین و مقررات

-متقاضیان پروازهای تفریحی نیازی به مراجعه حضوری نداشته و ضمن هماهنگی تلفنی مستقیم به فرودگاه مراجعه و پس از تکمیل تعهدنامه از خدمات هوانوردی بهره مند می گردند.
-مبلغ دریافتی از هنرجویان قابل استرداد نمی باشد مگر داوطلبانی که از معاینات پزشکی مردود میگردند.
-متقاضیان هرگونه مشکل را می توانند ضمن هماهنگی با شماره تلفن های 38282828-081 و 09120744360 از طریق مدیرعامل مرتفع نمایند.
-تمام متقاضیان شرکت در دوره های آموزش خلبانی باید ضمن اقدام به انجام معاینات پزشکی، برگه سلامت پزشکی هوایی را جهت ثبت در پرونده آموزشی خود به دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند.
-متقاضیان دوره های خلبانی باید پس از ثبت سفارش و خرید آنلاین ضمن مراجعه حضوری به دفتر شرکت اقدام به تشکیل پرونده نمایند.
-در صورت عدم انجام پروازهای تفریحی به علت شرایط آب و هوایی و یا نهادهای امنیتی با هماهنگی متقاضی به روز بعد موکول و یا در صورت درخواست وجه واریزی عیناً مسترد می گردد.
سایت دارای نماد اعتماد الکترونیک می باشد .


شکایات


کاربران و علاقندان محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت در زمینه اخذ خدمات هوانوردی از این شرکت می توانند به دفتر مرکزی شرکت مراجعه و از طریق مدیرعامل تا حصول نتیجه پیگیری نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب از طریق شورای داوری و یا محاکم قضایی پیگیری گردد.


صفحه ثبت شکایت