تماس با ما

آدرس

map

دفتر مرکزی :همدان - بلوار ارم - مجتمع تفریحی رنگین کمان - آموزشگاه خلبانی آسمان غرب

دفتر فرودگاه :فرودگاه همدان - آشیانه پروازی آسمان غرب

دفتر مرکزی : 08138282828

تلفکس : 08138380929

دفتر فرودگاه : 08132569191

شماره تماس : 09120744360


کد پستی : 69430-65169

asemanegharb.info@gmail.com

www.AsemaneGharb.com